(KHS Invite)

Tennis (Boys V)

When:
Sat, Sep. 10 2022 9:00 AM EDT
Location:
Kokomo High School
Opponent:
  • Kokomo